Beluister hoe geweldig dit loflied klinkt door de Jaarbeurs

"Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God. Hoe groot zijt Gij!" Dit lied werd door veel mensen benoemd als hoogtepunt van de Nederland Zingt Dag 2019. En terecht, want wat klinkt het geweldig! Van de eerste maat tot de laatste tel straalt de vrolijkheid van dit lied af. Samen met Kees Kraayenoord en een heel aantal andere geweldige muzikanten, laten ruim 11.000 mensen dit lied door de Jaarbeurs klinken. Samen zingen en God loven! Want Hij is het waard om aanbeden te worden.

Liedtekst

O Heer mijn God, wanneer ik in verwondering,  
de wereld zie die U hebt voortgebracht.
Het sterrenlicht, het rollen van de donder,
heel dit heelal, dat vol is van Uw kracht.

Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God,
hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij.
Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God,
hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij.

Als ik bedenk hoe Jezus zonder klagen
tot in de dood gegaan is als een lam.
Sta ik verbaasd dat Hij mijn schuld wou dragen
en aan het kruis mijn zonde op Zich nam.

Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God,
hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij.
Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God,
hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij.

Als Christus komt met majesteit en luister,
brengt Hij mij thuis, hoe heerlijk zal dat zijn.
Dan zal ik vol aanbidding voor Hem buigen
en zingt mijn ziel, o Heer hoe groot zijt Gij.

Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God,
hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij.
Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God,
hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij.

Speel muziek af