Dit krachtige lied werd extra hard meegezongen op de Nederland Zingt Dag

'Heel het Rijk der duisternis weet wie Jezus Christus is,' deze krachtige woorden vulden de Jaarbeurs. Vulden Utrecht. Gezongen met volle overtuiging door meer dan 11.000 gelovigen. Naar deze beelden kunnen we wel blijven kijken.

Liedtekst

Glorie aan God, 
glorie aan God.
Glorie aan God, 
glorie aan God.

Lof zij de Heer, hem komt toe alle eer,
Hij is het Lam dat regeert tot in eeuwigheid.
Zijn woord is macht, heeft ons vrijheid gebracht,
wij aanbidden, wij knielen voor Jezus .
Groot is zijn trouw, eeuwig zijn kroon,
overwinnaar zal hij zijn, over zonde, dood en pijn.
Heel het rijk der duisternis, weet wie Jezus Christus is.
Hij is de hoogste Heer. 

Glorie aan God, 
glorie aan God.
Glorie aan God, 
glorie aan God.

Kondigt het aan door de kracht van zijn naam,
heel de aard’ wordt vervuld van zijn glorie.
Satan, hij beeft, want hij weet: Jezus leeft,
Hij is verslagen, het Lam troont voor eeuwig.
Jezus is Heer, redder en Heer.
Overwinnaar zal hij zijn, over zonde, dood en pijn,
heel het rijk der duisternis, weet wie Jezus Christus is.
Hij is de hoogste Heer.

Glorie aan God, 
glorie aan God.
Glorie aan God, 
glorie aan God.
Halleluja.

Heersen met hem op de troon en zijn stem,
spreekt van liefde, vervuld ons met glorie.
Heilig en vrij, alle tranen voorbij,
eeuwig vreugde van God, lof, aanbidding.
Waardig het Lam, waardig het Lam.
Overwinnaar zal hij zijn, over zonde, dood en pijn,
heel het rijk der duisternis, weet wie Jezus Christus is.
Hij is de hoogste Heer.

Glorie aan God, 
glorie aan God.
Glorie aan God, 
glorie aan God.

Speel muziek af