Dit heb je waarschijnlijk nog nooit gezien: zes handen die de piano bespelen

Wat gebeurt er als je drie pianisten vraagt om samen - zonder voorbereiding - te spelen op de piano? Tijdens een Nederland Zingt avond in Edam vroegen we Jan Willem van Delft, Martin Mans en Martin Zonnenberg om samen een liedje te spelen op de prachtige vleugel. Het resultaat kan je in de video hierboven bekijken.

Samen in de naam van Jezus

Genieten van een andere versie van dit lied? Beluister hem hier!

Tekst Samen in de naam van Jezus
Samen in de naam van Jezus 
heffen wij een loflied aan, 
want de Geest spreekt alle talen 
en doet ons elkaar verstaan. 
Samen bidden, samen zoeken, 
naar het plan van onze Heer. 
Samen zingen en getuigen,
samen leven tot zijn eer. 

Prijs de Heer, de weg is open 
naar de Vader, naar elkaar. 
Jezus Christus, Triomfator, 
mijn Verlosser, Middelaar. 
Vader, met geheven handen 
breng ik U mijn dank en eer. 
’t Is uw Geest die mij doet zeggen: 
Jezus Christus is de Heer!

Meer lezen over:

Speel muziek af