Psalm 150: 'Alles wat adem heeft, looft de Heer'

Laten we de week beginnen met deze lof Psalm. Psalm 150. Stilstaan bij ellende en verdriet is belangrijk, maar misschien nog belangrijker is dankbaar zijn en God loven om wat hij voor ons heeft gedaan. "Looft God, looft Zijn naam alom; Looft Hem in Zijn heiligdom; Looft des HEEREN grote macht"

Liedtekst Psalm 150 Medley

a. Psalm 150:1

Looft God, looft Hem overal. 
Looft de Koning van 't heelal
om zijn wonderbare macht,
om de heerlijkheid en kracht
van zijn naam en eeuwig wezen.
Looft de daden, groot en goed
die Hij triomferend doet
Hem zij eer, Hij zij geprezen

b. Gez. 150a:1 en 3

Geprezen zij God! 
Gij engelenkoor
dat steeds naar Hem hoort,
prijs Hem om zijn Woord!
Gij hemelen, loof Hem 
wiens hand alles schiep
die allen daarboven
tot dankzegging riep.

Geprezen zij God! 
Laat alles wat leeft
nu zingen voor Hem
die alles ons geeft.
Laat jub'len het orgel, 
laat harp en trompet
de glorie doen klinken
van Hem die ons redt.

Speel muziek af