In deze stormige nazomer avonden zingt het Urker Mannenkoor Hallelujah het lied 'Ruwe stormen mogen woeden'

Misschien schijnt de warme zon bij jou op dit moment op die prachtige nazomerdag. Of misschien raast er een onweersbui met grote regens voorbij. Zo kan het ook in het leven zijn. Op het ene moment is er geen wolkje aan de hemel en het volgende moment bevind je je in een storm. Het Urker Mannenkoor Hallelujah zong het toepasselijke lied 'Ruwe stormen mogen woeden' op een Zingen in de Zomer avond.

Liedtekst 'Ruwe stormen mogen woeden'

Ruwe stormen mogen woeden 
Alles om mij heen zij nacht
God, mijn God zal mij behoeden
God houdt voor mijn heil de wacht
Moet ik lang zijn hulp verbeiden
Zijne liefde blijft mij leiden
door een nacht, hoe zwart, hoe dicht
voert hij mij in ’t eeuwig licht

Maar wat lot, ’t zij dood of leven
Smaad of eerbetoon, mij wacht,
Jezus zal mij nooit begeven:
Ben ik zwak, bij Hem is kracht.
Gunst van mensen, raad van vrienden,
Bitt’re haat van kwaadgezinden,
Hoogte, diepte, vreugd of rouw,
Niets ontrooft mij aan Gods trouw.

Meer lezen over:

Speel muziek af