Maranatha: Heel mijn hart juicht als ik U ontmoet, wat een vreugde dat U bij mij blijft, voorgoed

Maranatha: Onze Heer, Kom! Niet alleen een roep naar de Heer om te komen, nee ook een vast vertrouwen dát Hij zal komen. Dat Hij er zal zijn en dat Hij alles heel zal maken wat gebroken is. Wat een boodschap om de week mee in te gaan!

Liedtekst 'Maranatha' (Sela)

Wanneer komt de dag, wanneer o God 
zal de nacht voorgoed ten einde zijn
komt de tijd dat alles anders wordt
er geen tranen en geen rouw meer zijn

Iedereen zal zien hoe Jezus komt
op de wolken met bazuingeschal
vol van luister, stralend als de zon
Heer hoelang nog, voor U komen zal

Heel mijn hart juicht als ik U ontmoet
Wat een vreugde dat U bij mij blijft, voorgoed
Dan kniel ik neer, voor U mijn Heer
Jezus, wacht toch niet langer, kom

Heer, wij zien met groot verlangen uit
naar het eeuwig koninkrijk van God,
waar uw kerk zal stralen als uw bruid;
met haar bruidegom verenigd wordt

Heel mijn hart juicht als ik U ontmoet
Wat een vreugde dat U bij mij blijft, voorgoed
Dan kniel ik neer, voor U mijn Heer
Jezus, wacht toch niet langer, kom

Hef je handen op en kijk omhoog
Prijs de Heer, aanbidt Hem met ontzag,
met een brandend hart, vervuld van hoop
Jezus komt! Er is een nieuwe dag / combo

Heel mijn hart juicht als ik U ontmoet 
Wat een vreugde dat U bij mij blijft, voorgoed
Dan kniel ik neer, voor U mijn Heer
Jezus, wacht toch niet langer, kom

Niets is beter, dan bij U te zijn 
Wat een vreugde om te leven zonder pijn
Dan kniel ik neer, voor U mijn Heer
Jezus, wacht toch niet langer, kom
Jezus, wacht toch niet langer, kom

Speel muziek af