Wat heerlijk om al deze kinderen 'Abba Vader' te zien zingen

"Abba Vader, U alleen, U behoor ik toe." De prachtige woorden van dit bekende lied worden in deze opname gezongen door een groot samengesteld kinderkoor. De opname is al wat ouder, maar wat blijft het bijzonder om al die jonge stemmen dit mooie lied te horen zingen. Zing je ook mee?

Liedtekst

Abba Vader, U alleen,
U behoor ik toe.
U alleen doorgrondt mijn hart,
U behoort het toe.
Laat mijn hart steeds vurig zijn,
U laat nooit alleen.
Abba Vader, U alleen,
U behoor ik toe.
 

Speel muziek af