"Een dag om nooit te vergeten" | Marco den Toom: van musicus tot 'ridder'

"Sinds 11 juni 2019 zit ik 25 jaar in het vak! Soli Deo Gloria!" zo schrijft Marco den Toom op zijn website. Dat jubileum werd gevierd met onder andere een groots concert in het Concertgebouw op zaterdag 21 september. Op deze fantastische avond werden alle muzikale activiteiten van Marco belicht: koorbegeleider, arrangeur, componist en dirigent. Ook ontving Marco op deze avond een koninklijke onderscheiding. Hij mag zich vanaf nu ridder in de Orde van Oranje-Nassau noemen.

Impressie van de avond

Bekijk hieronder een fantastische impressie van de avond, gemaakt door Omroep Gelderland:

"God is mijn Alles"

In elk element van de avond klonk de lof aan God door. "Want," zo horen we Marco in bovenstaande video zeggen: "God is mijn Inspirator, mijn Schepper, mijn Maker, mijn Alles. Mijn muziek staat in dát teken en dat wil ik uitdragen." Een prachtige belijdenis die doorklinkt in alles wat hij doet.

Bijzonder hoogtepunt: 'You raise me up'

Een bijzonder hoogtepunt was het optreden van zijn eigen dochter, Tessa (11 jaar). Als een volleerd violist liet zij het ontroerende lied 'You raise me up' horen op haar viool. Ze bespeelde niet alleen de viool, maar ook het publiek. Haar optreden op deze avond zullen de bezoekers zich nog lang herinneren.

Grote verrassing

Halverwege de eerste helft van het programma liep ineens de burgemeester van Nijkerk het podium op. Wat een verrassing! "Ik vind het heel mooi om jou te mogen meedelen dat het Zijne Majesteit de koning behaagd heeft om jou te benoemen tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau", zo sprak hij Marco toe. Een prachtige en zeer terechte onderscheiding. Want de muziek van Marco heeft in de afgelopen jaren veel mensen geraakt, bemoedigd en geholpen. En heeft dus een grote maatschappelijke waarde.

Liederen vol lof aan God

Naast twee grootste orgelsolo's was er ook prachtige koormuziek te horen. Drie koren waar Marco dirigent of vaste begeleider is, hadden elk hun aandeel in dit geweldige concert. Jongerenkoor 'Jigdaljahu' uit Barendrecht o.l.v. Bert Noteboom, Mannenkoor 'Door Eendracht Verbonden' uit Kampen o.l.v. Gerwin van der Plaats en Christelijke Gemengde Zangvereniging 'Jubilate Deo' uit Woudenberg o.l.v. de jubilerende Marco den Toom zongen elk een aantal liederen. Liederen vol lof aan God en vol vertrouwen in Hem. Ook werden er twee gezamenlijke stukken uitgevoerd: 'You'll never walk alone' en 'Geloofd zij onze God' (finale uit oratorium 'Jozef'). Alles onder begeleiding van een fantastisch, voor de gelegenheid samengesteld, orkest.

De avond werd afgesloten met het samen zingen van Psalm 42:5. Kippenvel, om dat met zoveel mensen als dankwoord aan het einde van een fantastische avond te mogen zingen.

Maar de HEER zal uitkomst geven,
Hij, die 's daags Zijn gunst gebiedt;
'k Zal in dit vertrouwen leven,
En dat melden in mijn lied;
'k Zal Zijn lof zelfs in den nacht
Zingen, daar ik Hem verwacht;
En mijn hart, wat mij moog' treffen,
Tot den God mijns levens heffen.

Marco den Toom bij Nederland Zingt

Ook bij Nederland Zingt hebben we in de afgelopen jaren al veel moois van Marco gehoord en gezien. Zijn orgelspel, dirigeerkunsten en prachtige arrangementen hebben ons al vaak geraakt. Bekijk hieronder twee prachtige video's, waaraan Marco een belangrijke bijdrage heeft geleverd.

'Geloofd zij onze God' met Marco den Toom als componist:

'Samen in de Naam van Jezus' met Marco den Toom als organist en arrangeur:

Ook interessant

Speel muziek af