"Groter dan de Helper is de nood toch niet?!"

Wat kan het stormen in je leven. En wat is het dan soms moeilijk om te geloven. Als je het allemaal niet meer zo duidelijk ziet. Als de grond onder je voeten vandaan geslagen is. Maar dan kan dit lied je helpen. Al voel je het niet, je mag weten dat er een Helper is. Deze Helper is groter dan welk probleem of welke zorg dan ook. Zing dit troostrijke lied maar mee met de mannen van Mannenensemble Espressione. Want "God zal u behoeden, uw toeverlaat."

Liedtekst

Als g’ in nood gezeten,
geen uitkomst ziet,
wil dan nooit vergeten,
God verlaat u niet.
Vrees toch geen nood,
’s Heren trouw is groot,
en op ‘t nacht’lijk duister,
volgt het morgenrood.
Schoon stormen woeden,
ducht toch geen kwaad;
God zal u behoeden,
uw toeverlaat.

God blijft voor u zorgen,
goed is de Heer,
en met elke morgen,
keert zijn goedheid weer.
Schoon g’ in ‘t verdriet,
nergens uitkomst ziet,
groter dan de helper,
is de nood toch niet.
Wat ons ontviele,
Redder in nood,
red slechts onze ziele,
uit zond’ en dood.

Speel muziek af