Begin je week met dit lied uit de bundel van Johannes de Heer

Voor wie gelooft, wacht er een heerlijke toekomst. Wat kun je daar intens naar verlangen. Met dit lied bezingen we het verlangen. "Zalig, heerlijk zal 't ons wezen, daar, verlost van zonde en pijn." Zing je het mee?

Liedtekst

Zouden wij ook eenmaal komen,
waar de levensstroom ontspringt,
en aan d' altijd groene zomen,
Christus' Kerk zijn lof steeds zingt?

Laat ons streven eens te komen,
aan de zilv'ren, zilv'ren stromen,
waar aan d' altijd groene zomen,
Christus' Kerk 't Hosanna zingt.

Zalig, heerlijk zal 't ons wezen,
daar, verlost van zonde en pijn,
rein van alle smet genezen,
meer dan d' eng’len Gods te zijn.

Laat ons streven eens te komen,
aan de zilv'ren, zilv'ren stromen,
waar aan d' altijd groene zomen,
Christus' Kerk 't Hosanna zingt.

Laat ons in die hope leven;
God, die ons haar vreugde biedt,
wil zijn Geest als pand ons geven,
dat genade ons is geschied.

Laat ons streven eens te komen,
aan de zilv'ren, zilv'ren stromen,
waar aan d' altijd groene zomen,
Christus' Kerk 't Hosanna zingt.

Speel muziek af