Door dit gebed te zingen, begin je jouw week goed

"Heer, wees mijn Gids op heel mijn levenspad." Prachtige woorden om aan het begin van een nieuwe (werk)week te zingen en zo je oog te richten op God. Dit lied helpt je om met Hem de week in te gaan. "Nu aan Zijn hand, dwaal 'k nimmer van de weg. Hij is mijn gids." Zing je mee?

Liedtekst

Heer, wees mijn gids op heel mijn levenspad
wees Gij mijn gids
Wijs mij de weg naar Sions gouden stad
wees Gij mijn gids

Blijf dicht bij mij
ga stap voor stap mij voor
dan ben 'k gerust
en veilig volg 'k Uw spoor

Nu aan Zijn hand, dwaal 'k nimmer van de weg
Hij is mijn gids
't Zij door moeras of wel langs struik en heg
leidt mij mijn gids

Licht, vriend’lijk licht
stroomt van Zijn aangezicht
'k houd daarom steeds
mijn oog op Hem gericht

Speel muziek af