Eeuwigheidszondag: een nieuw begin

Zondag 24 november is het weer eeuwigheidszondag. Een dag waarop we stil staan bij dierbaren die we hebben verloren, maar ook een dag waarop we vooruit kijken naar de hoopvolle toekomst die God ons belooft. Een nieuw begin. Een bekend lied over deze toekomst is natuurlijk ‘Lichtstad met uw paarlen poorten’. Geniet van deze mooie uitvoering door Joke Buis in de Sint Nicolaaskerk in Edam!

Liedtekst ‘Lichtstad met uw paarlen poorten’

Lichtstad met uw paarlen poorten, 
wond’re stad zo hoog gebouwd. 
Nimmer heeft men hier op aarde 
ooit uw heerlijkheid aanschouwd. 
Heilig oord vol licht en glorie, 
waar de boom des levens bloeit 
en de stroom van levend water 
door de gouden godsstad vloeit. 
Daar zal ik mijn Heer ontmoeten, 
luisteren naar zijn liefdestem. 
Daar geen rouw meer en geen tranen 
in het nieuw Jeruzalem. 
Schoon tehuis voor moede pelgrims, 
komend uit de zandwoestijn. 
Waar zij rusten van hun werken, 
bij de springende fontein. 
Daar zal ik mijn Heer ontmoeten, 
luisteren naar zijn liefdestem. 
Daar geen rouw meer en geen tranen 
in het nieuw Jeruzalem. 
Wat een vreugde zal dat wezen, 
straks vereend te zijn met Hem 
in die stad met paarlen poorten, 
in het nieuw Jeruzalem. 
Daar zal ik mijn Heer ontmoeten, 
luisteren naar zijn liefdestem. 
Daar geen rouw meer en geen tranen 
in het nieuw Jeruzalem. 
Daar zal ik mijn Heer ontmoeten, 
luisteren naar zijn liefdestem. 
Daar geen rouw meer en geen tranen 
in het nieuw Jeruzalem.
 

Meer lezen over:

Speel muziek af