Het mooie van ‘Aanschouw het Lam’

In deze stille week vertelt Martin ons meer over het prachtige lied ‘Aanschouw het Lam’. Een prachtig lied over het sterven en de opstanding van Jezus. Maar dat niet alleen. Dit lied wordt ook vaak gezongen als geloofsbelijdenis. Zing je mee: ‘Ja, ik geloof’?

Liedtekst

genageld aan het hout,
o liefde, Godd’lijk onbegrensd,
’t was al voor uw behoud.

Ja ik geloof, ja ik geloof,
dat Jezus voor mij stierf
en dat Hij aan het smaad’lijk kruis
mijn eeuwig heil verwierf.

Maar dan verwint Hij dood en graf,
genade, wondergroot!
O liefde, teer en onbegrensd, 
ja sterker dan de dood. 

Ja ik geloof, ja ik geloof, 
dat Jezus voor mij stierf
en dat Hij aan het smaad’lijk kruis
mijn eeuwig heil verwierf.
 

Speel muziek af