Ga naar zoekveld

De derde dag

zondag 29 januari 2017

Johannes 2:1

1,2...3

Matteüs 20:17-20

‘Maar op de derde dag zal hij worden opgewekt uit de dood.’ (vers 19)

Elk woord in een zin heeft een naam, kan worden benoemd. We noemen dat ‘woordbenoemen’. Heb jij er al wel eens van gehoord?

Neem bijvoorbeeld het bijvoeglijk naamwoord. Zoals het woordje ‘grote’ in grote jongen of ‘kleine’ in het kleine huis. En zo’n bijvoeglijk naamwoord kan ook nog verder benoemd worden: in de stellende (=groot), vergrotende (=groter) en overtreffende (=grootst) trap.

Houd dat in gedachten als we samen op zoek gaan naar de boodschap van het getal 3 in de Bijbel.

Het getal 3 symboliseert de overtreffende trap. Lees je dat getal, dan heeft het de betekenis van: het hoogste, het grootste, het uiterste, het beslissende. De derde keer is vaak de druppel die de emmer doet overlopen.

Noach liet tot 3 keer toe een duif uitvliegen om een duidelijk inzicht te krijgen over de toestand van de aarde. Aan het getal is dus te zien dat Noach heel grondig te werk is gegaan. Bileam heeft zijn ezel 3 keer geslagen. Daarmee wordt duidelijk dat hij dat beest heel hard geslagen heeft. Paulus heeft 3 keer tot God gebeden of Hij hem wilde verlossen van die vervelende doorn in het vlees. Paulus heeft heel zijn hart, al zijn verlangens voor God gelegd.

De vermelding dat iets 3 keer gedaan wordt of op de derde dag gebeurt, wil dus veel meer zeggen dan dat het na 2 keer nog een keer gedaan werd. Of dat het een paar dagen later gebeurde.

3 vertelt dat het alles is. Er kan niets meer bij. Er hoeft niets meer bij. De beslissing is gevallen. Er is geen weg terug.

Jezus bad 3 keer in Getsemane. Petrus verloochende zijn Heiland 3 keer. De haan kraaide 3 keer. Ik denk dat je in dat licht ook iets gaat aanvoelen wat het betekent als we zeggen dat God drie-enig is.

3 is een sterke eenheid. De zonen van Noach. De goddelijke bezoekers aan Abraham, de mannen in de brandende oven, de vrienden van Job, de 3 leerlingen op de berg der verheerlijking.

Ik denk dat je, als je de Bijbel zo leert lezen, bepaalde vragen ook niet hoeft te stellen. Hoeveel mensen hebben hun (westerse) hoofd er niet over gebroken als we belijden dat Jezus na 3 dagen is opgestaan. Hij stierf immers op vrijdag(middag) en op zondagmorgen stond Hij op. Ja, ik ken het bekende antwoord. Dat waren 3 kalenderdagen, zeggen we dan…

De boodschap is een andere: Jezus stond op de derde dag op. De dood is overwonnen. De beslissing is gevallen. Het keerpunt is gekomen.

Opmerking: Ook in onze taal gebruiken we het getal 3 om aan te geven dat er iets speciaals aan de hand is. We zeggen: ‘1, 2… 3!’ en ‘3 hoeraatjes!’

Deel deze overdenking: