Ga naar zoekveld

De Geest van wijsheid en openbaring

woensdag 14 november 2018

Efeziërs 1:17

Uit de Bijbel

Efeziërs 1:17 - Moge de God van onze Heer Jezus Christus, de vader van alle luister, u een geest van inzicht schenken in wat geopenbaard is, opdat u hem zult kennen. NBV

Efeziërs 1:17 - Opdat de God van onze Here Jezus Christus, de Vader der heerlijkheid, u geve de Geest van wijsheid en van openbaring om Hem recht te kennen. NBG

Efeziërs 1:17 - opdat de God van onze Heere Jezus Christus, de Vader van de heerlijkheid, u de Geest van wijsheid en van openbaring geeft in het kennen van Hem Herziene Statenvertaling

Deel deze overdenking: