Ga naar zoekveld

De laatste vijand

zaterdag 8 april 2017

1 Korintiërs 15:26

Met groot verlangen

Openbaring 1:1-6

‘Alles maak Ik nieuw’ (vers 5)

Nog nooit is er in de geschiedenis op zo’n grote schaal sprake geweest van klimatologische onrust. Er is bijna een aanhoudende golf van megastormen, aardbevingen en hongersnoden.

Ook in ons eigen land zijn klimatologische veranderingen te bespeuren. Buitengewoon droge en natte perioden wisselen elkaar af. De intensieve landbouw kende de laatste jaren enorme crises. Een kleine tien jaar geleden brak de MKZ-crisis uit, daarna tot tweemaal toe de vogelpest. Na de vette jaren zijn er voor de visserij magere jaren aangebroken.

De nood in de wereld is torenhoog geworden en er is nauwelijks uitzicht op verbetering. Van christenen mag in die nood veel verwacht worden. Ze mogen niet lijdzaam toezien. God werkt immers al heel lang aan de toekomst. De dood van Jezus aan het kruis en Zijn opstanding uit de dood betekent niet alleen verlossing voor de mensen, maar voor de hele schepping.

God heeft gezegd: “Alles maak Ik nieuw.” Op basis van Gods beloften verwachten wij een nieuwe hemel en een nieuwe aarde.

Als je die verwachting deelt, zit je niet met de handen over elkaar. Juist omdat Hij komt, zijn we druk bezig met de taken die Hij ons heeft gegeven.

We weten niet hoe de nieuwe aarde eruit zal zien. De Bijbel beschrijft dat met prachtige beelden. Bomen die altijd groen zijn en elke maand vrucht dragen. Dieren die vreedzaam naast elkaar leven. De wolf en het lam liggen naast elkaar. Een zuigeling zal spelen bij het hol van een adder.

Het zijn maar beelden. Maar duidelijk is wel dat er een heerlijke toekomst wacht voor heel de schepping, voor mens en dier, voor boom en plant. Wereldwijd zal er sprake zijn van vrede, gerechtigheid en harmonie.

Met heel de schepping zien we er hartstochtelijk naar uit.

Opmerking - In Romeinen 8 lees je van het zuchten van de schepping en het zuchten van Gods kinderen. Wij zouden willen dat het allemaal voltooid was. De Geest helpt bij zuchten, ademen, verlangen en pijn dragen. Hij zucht in ons naar het nieuwe leven.

Deel deze overdenking: