Ga naar zoekveld

God zal rechtspreken

dinsdag 4 december 2018

Maleachi 3:1-3

Uit de Bijbel

Maleachi 3:1-3 - 'Let op!' zegt de machtige Heer. 'Ik stuur mijn boodschapper vooruit. Hij moet de weg voor mij vrijmaken! Hij is de boodschapper die ik beloofd heb, hij is degene op wie jullie wachten. Hij is al onderweg. En meteen daarna zal ik zelf naar mijn tempel komen. Ik, de Heer naar wie jullie verlangen. Wie zal er in leven blijven op de dag dat mijn boodschapper komt? Wie kan dat verdragen? Mijn boodschapper zal zorgen dat de priesters weer rein worden, zoals zilver en goud zuiver worden in een hete oven. Alle schuld van de priesters zal weggenomen worden, zoals vuil weggewassen wordt met zeep.' Dan kunnen de priesters weer op de goede manier offers brengen aan de Heer. Bijbel in Gewone Taal

Deel deze overdenking: