Ga naar zoekveld

Gods genade is genoeg

zondag 1 oktober 2017

2 Korintiers 12:8,9

'Mijn genade is u genoeg'

2 Korintiërs 12: 1-10

‘Je hebt niet meer dan mijn genade nodig.’ (vers 9a)

Deze tekst behoort tot de top tien van teksten die mensen graag vermelden op rouwkaarten. Blijkbaar is deze tekst tot grote troost voor stervenden én nabestaanden.

Toch zijn deze woorden niet door God tegen Paulus gezegd met het oog op zijn naderende sterven. Het was juist een antwoord van God aan Paulus, die zo graag wilde leven! Paulus had nog grote plannen. Hij had naar zijn overtuiging nog heel veel te doen. De jonge gemeenten hadden hem nodig. Bij dat werk was ‘de doorn in het vlees’ ontzettend lastig.

Wat Paulus met ‘de doorn in het vlees’ heeft bedoeld, is veelbesproken. Niemand weet het zeker. In ieder geval was het volgens Paulus enorm zwaar en een grote handicap voor zijn werk. Paulus noemde het een ‘engel van de satan’ waardoor hij gekweld werd. Hoe graag wilde hij daarvan verlost worden. Zo kon hij geen goede apostel zijn.

‘Mijn genade is u genoeg.'

Als een mens moet sterven, is het geweldig als je woord van God mag krijgen. Meer heb je niet nodig. Maar in de situatie van Paulus heeft het toch iets teleurstellends. Het lijkt een soort onverhoord gebed. God neemt de doorn in het vlees niet weg. Paulus moet het doen met Gods genade.

Toch is het ontvangen van Gods genade niet het krijgen van een tweede prijs. Genade is namelijk meer dan het ontvangen van vergeving. Genade is ook een geweldige kracht. Een kracht die van veel grotere betekenis is dan een doorn in het vlees. Het blijven van de doorn in het vlees was geen hindernis, maar volgens God bij Paulus juist een situatie waarin hij oog zou krijgen voor de kracht en de grootheid van Gods genade.

Onze sterke kanten kunnen het leven van Gods genade soms in de weg staan. Terwijl zwakheid, moeilijkheden en zware tijden juist situaties kunnen zijn, waarin Gods genade wel een bron van kracht wordt.

Paulus wilde heel veel betekenen voor God. Een doorn in het vlees kon hij daarbij niet gebruiken. Paulus moest leren dat een mens juist door zwak te durven zijn heel sterk kan worden.

Wij leven in een maatschappij die ons stimuleert om sterk te zijn, om onze talenten te gebruiken, om zelfbewust om te gaan met de dingen waar we goed in zijn. Zwak zijn is geen optie. In Gods Koninkrijk worden talenten ook gewaardeerd. Toch ben je als zwakke persoon niet per se een mislukkeling. Zwakke mensen kunnen geestelijk heel sterk zijn. Dankzij Gods genade.

Tip: Leer deze tekst uit je hoofd. Ook waar je hem in de Bijbel kunt vinden.

Deel deze overdenking: