Ga naar zoekveld

Houd de sabbat in ere

woensdag 28 oktober 2020

Exodus 20:8-10; Marcus 2:23,24; Marcus 2:27,28

Uit de Bijbel

Exodus 20:8-10 - 'Houd de sabbat in ere, het is een heilige dag. Zes dagen lang kunt u werken en al uw arbeid verrichten, maar de zevende dag is een rustdag, die gewijd is aan de HEER, uw God; dan mag u niet werken. Dat geldt voor u, voor uw zonen en dochters, voor uw slaven en slavinnen, voor uw vee, en ook voor vreemdelingen die bij u in de stad wonen.' NBV

Marcus 2:23,24 - Eens liep hij op een sabbat tussen de korenvelden door. Zijn leerlingen gingen de velden in en begonnen aren te plukken. 'Kijk eens!' zeiden de farizeeen tegen hem. 'Waarom doen ze iets dat op sabbat niet mag?' NBV

Marcus 2:27,28 - En hij voegde eraan toe: 'De sabbat is er voor de mens, en niet de mens voor de sabbat; en dus is de Mensenzoon ook heer en meester over de sabbat.' NBV

Deel deze overdenking: