Ga naar zoekveld

Ik wil een ander mens worden

dinsdag 16 mei 2017

Lucas 19:8

... een mooier mens!

2 petrus 1:5-7

‘Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing.’ (Galaten 5:22)

De Heilige Geest maakt ons tot een ander mens. Tot een mooier mens. Tot een mens zoals God die heeft bedoeld.

Mis je vreugde en vrede in je leven? Ben je moedeloos? Teleurgesteld? Bij God vind je een diepe blijdschap en vrede die niet afhankelijk is van wat er in je leven gebeurt. Een blijdschap en een vrede die dieper gaan dan je omstandigheden. Het hoort bij de vrucht van de Geest.

De vrucht van de Geest verandert niet alleen je stemming. Hij verandert ook je houding naar anderen toe. Geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid; Hij zal het je geven. Maar de vrucht van de Geest verandert ook de omgang met jezelf:

Zelfbeheersing is het laatste aspect dat genoemd wordt.

Ook al ben je een kind van God en woont de heilige Geest in je hart, dan nog ben je niet vrij van zonde. Je kunt soms schrikken van je eigen zondige verlangens. Trouwens, zelfbeheersing houdt meer in dan alleen controle over lichamelijke lusten en begeerten. We moeten ook zelfbeheersing uitoefenen over onze woorden, gedachten en gevoelens. Nee kunnen zeggen tegen verslaving, begeerte, agressie, egoïsme, eigenwaan, hoogmoed.

Zelfbeheersing heeft betrekking op alle terreinen van ons leven: ons lichaam, ons verstand, onze gevoelens. ‘Eer God met uw lichaam,’ zegt de Bijbel. Zelfbeheersing houdt in dat wij onze gedachten richten op zaken die aanvaardbaar zijn voor God. ‘We maken iedere gedachte krijgsgevangene om haar aan Christus te onderwerpen,’ is een bekend woord van Paulus.

Het is een voortdurend gevecht. Maar geen hopeloos gevecht. Je oude natuur is er nog wel en blijft het je af en toe moeilijk maken. Maar als je bij Jezus Christus hoort, mag je weten dat je eigen oude natuur al is veroordeeld en aan het kruis gespijkerd – met Jezus. Als je bij Jezus Christus hoort, woont de Heilige Geest in je. En die Geest leidt je. Laat het aan Hem over. Je zult steeds sterker worden. De Geest is het geheim van de vrucht die in jou groeit.

Discipline: het moet christenen aanspreken.

Let op - In de Nederlandse vertaling is gekozen voor het woord ‘zelfbeheersing’ als weergave van de Griekse grondtekst. Het doelt op ‘innerlijke kracht’, maar ook op ‘gezond verstand’.

Deel deze overdenking: