Ga naar zoekveld

Jezus recht kennen

dinsdag 13 november 2018

Efeziërs 1:17

Uit de Bijbel

Efeziërs 1:17 - Moge de God van onze Heer Jezus Christus, de vader van alle luister, u een geest van inzicht schenken in wat geopenbaard is, opdat u hem zult kennen.

Deel deze overdenking: