Ga naar zoekveld

'Laat mij jullie reinigen met water'

zondag 6 januari 2019

Lucas 3:3; 3:15,16

Uit de Bijbel

De komende dagen staat Johannes de Doper centraal. Een bijzondere man: vol van de heilige Geest, maar ook niet helemaal zonder twijfels.

Lucas 3:3 - Daar ging Johannes in de omgeving van de Jordaan verkondigen dat de mensen zich moesten laten dopen en tot inkeer moesten komen, om zo vergeving van zonden te verkrijgen.

Lucas 3:15,16 - Het volk was vol verwachting, en allen vroegen zich af of Johannes misschien de messias was, maar Johannes zei tegen hen: 'Ik doop jullie met water, maar er komt iemand die meer vermag dan ik; ik ben zelfs niet goed genoeg om de riemen van zijn sandalen los te maken. Hij zal jullie dopen met de heilige Geest en met vuur.'

Uit: NBV

Deel deze overdenking: