Ga naar zoekveld

Paul Visser - 1 Tessalonicenzen 4-2

vrijdag 26 januari 2024

Paul Visser - 1 Tessalonicenzen 4-2

Uit de Bijbel


1 Tessalonicenzen 4:13-18 - Vrienden, ik wil jullie vertellen wat er gebeurt met de doden. Mensen zijn verdrietig als er iemand sterft. Maar wij geloven dat Jezus gestorven is en uit de dood is opgestaan. En dus geloven we ook dat God alle gestorven christenen bij zich zal halen. Daarom hoeven jullie niet verdrietig te zijn als er iemand van jullie sterft. Dit heeft de Heer Jezus mij verteld: Voordat hij komt, zal er een teken gegeven worden. De belangrijkste engel zal roepen, en Gods trompet zal klinken. Op dat moment komt de Heer Jezus uit de hemel. Dan staan eerst de gestorven christenen op uit de dood. En daarna mogen wij die nog leven, ook komen. Dan gaan we samen op de wolken naar de Heer toe. In de lucht zullen we hem ontmoeten, en vanaf dan zullen we altijd bij hem zijn. Met die woorden moeten jullie elkaar moed inspreken.

Lied: Achter de wolken

Deel deze overdenking: