Ga naar zoekveld

Paul Visser - 1 Tessalonicenzen 4-4

zondag 28 januari 2024

Paul Visser - 1 Tessalonicenzen 4-4

Uit de Bijbel


1 Tessalonicenzen 5:12-14 - Vrienden, luister naar jullie leiders, ook als zij vertellen wat je fout doet. De Heer Jezus wil dat ze dat doen. Ze doen hun werk voor jullie. Daarom moeten jullie hen met veel respect en liefde behandelen. Leef in vrede met elkaar. Vrienden, ik wil dat jullie gewoon je dagelijkse werk blijven doen. Als iemand dat niet doet, zeg er dan iets van. Als mensen het moeilijk hebben, spreek hun dan moed in. Steun de zwakken, en heb geduld met iedereen.

Lied: Jezus' liefde voor mij

Deel deze overdenking: