Ga naar zoekveld

Psalm 27: Uw nabijheid wil ik zoeken

donderdag 7 juli 2022

Psalmen 27:1,7 en 8

Uit de Bijbel

Psalmen 27:1 - 'De HEER is mijn licht, mijn behoud, wie zou ik vrezen? Bij de HEER is mijn leven veilig, voor wie zou ik bang zijn?' (NBV)

Psalmen 27:7-8 - 'Hoor mij, HEER, als ik tot U roep, wees genadig en antwoord mij. Mijn hart zegt U na:‘Zoek mijn nabijheid!’ Uw nabijheid, HEER, wil ik zoeken' (NBV)

De eerste verzen in Psalm 27 zijn uitbundig. Vanaf vers 7 verandert deze positieve stemming. Het begint met hoogtepunten en wisselt naar dieptepunten, waarbij de nabijheid van God wordt gezocht. Herken je die wisseling in je eigen geloofsleven?

Deel deze overdenking: