Ga naar zoekveld

Vriendelijkheid

zaterdag 25 november 2017

Galaten 5:22,23

Uit de Bijbel

Galaten 5:22,23 - Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing.

Uit een onderzoek bleek dat een grote meerderheid van de Nederlanders vindt dat we aardiger voor elkaar zouden moeten zijn. Maar tegelijk zijn we vaak een beetje achterdochtig als iemand iets vriendelijks zegt of iets aardigs doet. Wat wil hij van mij? We kunnen ons maar moeilijk voorstellen dat iemand zomaar vriendelijk kan zijn. Verkopers zijn vriendelijk.

God is vriendelijk. Hij is de Vriendelijkheid zelve!

Paulus roept in Filippenzen 4:4-7 zijn lezers op om vriendelijk te zijn: ‘Laat iedereen u kennen als vriendelijke mensen.’ En dat is niet zomaar een tip of een suggestie. Het is een evangelisch gebod. Zonder vriendelijkheid klinkt het evangelie hol en leeg. Christenen zijn vriendelijke mensen. Dat is een soort definitie.

Als Paulus oproept tot vriendelijkheid, zegt hij ook: ‘De Heer is nabij.’ En dat is leerzaam. Jezus helpt ons wanneer het niet vanzelfsprekend is om vriendelijk te zijn. Gelukkig maar.

Blijf in Hem. Door Zijn Geest wil God deze eigenschap steeds meer tot uiting brengen in de levens van gelovigen. God vormt ons karakter, zodat we op Hem beginnen te lijken. Onze vriendelijkheid is een echo van Gods vriendelijkheid.

Vraag: Vinden de mensen in jouw omgeving jou een vriendelijk persoon?

Deel deze overdenking: