NPO Logo EO Logo Icon--youtube Icon--facebook Icon--twitter Icon--instagram Icon--snapchat Icon--pinterest Icon--whatsapp Icon--spotify Icon--mail play video image audio close menu search next checkmark cross

Slotmedley NZ-dag 2018

Liedtekst

a. Jezus leeft in eeuwigheid

Jezus leeft in eeuwigheid,
zijn sjaloom wordt werkelijkheid.
Alle dingen maakt HIj nieuw.
Hij is de Heer van mijn leven.

Straks als er een nieuwe dag begint,
en het licht het van het duister wint,
mag ik bij Hem binnengaan,
voor Zijn troon gaan staan.
Hef ik daar mijn loflied aan:

Jezus leeft in eeuwigheid,
zijn sjaloom wordt werkelijkheid.
Alle dingen maakt HIj nieuw.
Hij is de Heer van mijn leven.

Straks wanneer de grote dag begint,
en het licht voor altijd overwint,
zal de hemel opengaan,
komt de Heer er aan.
Heffen wij dit loflied aan:

Jezus leeft in eeuwigheid,
zijn sjaloom wordt werkelijkheid.
Alle dingen maakt HIj nieuw.
Hij is de Heer van mijn leven.

b.Geprezen zij de Heer

Geprezen zij de Heer
die eeuwig leeft,
die vol ontferming ieder troost
en alle schuld vergeeft
Die heel het aards gebeuren
vast in handen heeft.

Hem zij de glorie,
want Hij die overwon
zal nooit verlaten wat
zijn hand begon.
Haleluja. Geprezen zij het Lam,
dat de schuld der wereld
op Zich nam.

Verdreven is de schaduw
van de nacht
en wie Hem wil aanvaarden
wordt eens veilig thuis gebracht.
Voor hem geldt ook dit wonder:
alles is volbracht!

Hem zij de glorie,
want Hij die overwon
zal nooit meer verlaten wat
zijn hand begon.
Haleluja. Geprezen zij het Lam,
dat de schuld der wereld
op Zich nam.

c. Hoe groot zijt Gij

O Heer mijn God, wanneer ik in verwondering
de wereld zie, die U hebt voortgebracht.
Het sterrenlicht, het rollen van de donder
heel dit heelal, dat vol is van uw kracht.

Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God
Hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij.
Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God.
Hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij.

Als christus komt met majesteit en luister,
brengt Hij mij thuis, hoe heerlijk zal dat zijn.
Dan zal ik vol aanbidding voor Hem buigen
en zingt mij ziel: o Heer, hoe groot zijt Gij.

Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God
Hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij.
Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God.
Hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij.

d.Er komt een nieuwe aarde

Er komt een nieuwe aarde zonder onrecht of verdriet,
waar de honger is verdwenenm, God in alles ons voorziet,
waar het lijden is geworden tot een eeuwig vreugdelied,
het Koningkrijg van God.
Glorie, glorie halleluja,
glorie, glorie halleluja,
glorie, glorie halleluja,
het Koninkrijk van God.

Er komt een nieuwe aarde zonder angst en zonder pijn,
waar verloste mensen leven in het Goddelijk domein,
waar het Woord heeft overwonnen
en de dood niet meer zal zijn,
het Koninkrijk van God.
Glorie, glorie halleluja,
glorie, glorie halleluja,
glorie, glorie halleluja,
het Koninkrijk van God.

Glorie, glorie halleluja,
glorie, glorie halleluja,
glorie, glorie halleluja,
het Koninkrijk van God.

e. Ga nu heen in vrede

Ga nu heen in vrede,
ga en maak het waar
wat wij hier beleden,
samen met elkaar.
Aan uw daag'lijks leven,
uw gezin, uw werk
wilt u daaraan geven,
dan bent u Gods kerk.
Wilt u daaraan geven,
dan bent u Gods kerk.

Ga nu heen in vrede,
ga en maak het waar.
Wat wij hier beleden,
samen met elkaar.
Neem van hieruit vrede,
vrede mee naar huis,
dan is vanaf heden
Christus bij u thuis.
Dan is vanaf heden,
Christus bij u thuis.

Informatie over dit lied

Bundel
Opwekking
Kerk van uitvoering
Jaarbeurs
Plaats van uitvoering
Utrecht
Uitvoerenden
Elise Mannah & Marjo van Someren & Martin Brand
Eerste componist
a & d. Charles A. E. Groot b. Benjamin Britten c. Carl Boberg e. Edward Elgar
Arrangement
d. Martin Zonnenberg & Rieks van der Velde
Schrijver
b. J. van Ingen Schenau c. Stuart K. Hine