Welk een vriend is onze Jezus

Liedtekst

Welk een vriend is onze Jezus,
die in onze plaats wil staan.
Welk een voorrecht dat ik door Hem,
altijd vrij tot God mag gaan.
Dikwijls derven wij veel vrede,
dikwijls drukt ons zonde neer,
juist omdat wij 't al niet brengen,
in 't gebed tot onze Heer.

Zijn wij zwak, belast, beladen
en terneer gedrukt door zorg.
Dierb're Heiland, onze toevlucht,
Gij zijt onze hulp en borg.
Als soms vrienden ons verlaten,
gaan wij biddend tot de Heer,
in Zijn armen zijn wij veilig,
Hij verlaat ons nimmermeer.

Informatie over dit lied

Bundel
Johannes de Heer
Kerk van uitvoering
Sint-Gertrudiskerk
Plaats van uitvoering
Bergen op Zoom
Dirigent
Martin Zonnenberg
Uitvoerenden
Samenzang
Eerste componist
Charles Crozat Converse
Arrangement
Marcel Tiemensma
Taal
Nederlands
Thema's
Bemoediging
Schrijver
Meier Salomon Bromet