Aan het kruis genageld

Liedtekst

Aan het kruis genageld
hebt Gij mij gekocht
toen Gij, Here Jezus
Satan overmocht
Heel mijn schuld voldeed Gij
met uw kostbaar bloed
dat is wat mij dankbaar
eeuwig juichen doet

Aan het kruis genageld
is het handschrift dat
tegen mij getuigde
en 't bewijs bevat
van mijn vele zonden
'k ben voor eeuwig vrij
met uw bloed dat rein maakt
kocht Gij Heer ook mij.

Bij het kruis aanbid ik
U, mijn Heer en God.
'k Ben met U verbonden.
Welk een zalig lot
heb ik reeds op aarde,
maar oneindig meer
wacht mij in de toekomst
als 'k bij U ben, Heer.

Informatie over dit lied

Kerk van uitvoering
Sint-Bonaventurakerk
Plaats van uitvoering
Woerden
Uitvoerenden
Concertino
Eerste componist
Pieter Stolk
Thema's
PassiePassie/Pasen
Schrijver
N.C. Otgaar