Alles wat adem heeft

Liedtekst

Alles wat adem heeft, love de Here,
zingt de lof van Isrels God.
Zolang ik hier
in het licht mag verkeren,
roem ik zijn liefde en prijs mijn lot,
die lijf en ziel geschapen heeft,
worde geloofd door al wat leeft.

Halleluja, halleluja.

Welgelukzalig is ieder te noemen,
die Jakobs God als Helper heeft.
Wat zou hem schaden?
Wie zou hem verdoemen
die dag aan dag met Christus leeft?
Wie met de Heer te rade gaat
die staat Hij bij met raad en daad.

Halleluja, halleluja.

Roemt dan, gij mensen
en lofzingt tezamen
Hem die zo grote dingen doet.
Alles wat adem heeft, roepe nu amen,
zingt nu blijde: God is goed.
Love dan ieder die Hem vreest,
Vader en Zoon en Heilige Geest.

Halleluja, halleluja.

Informatie over dit lied

Bundel
Liedboek (2013)
Kerk van uitvoering
Cunerakerk
Plaats van uitvoering
Rhenen
Dirigent
Martin Zonnenberg
Uitvoerenden
Kleinkoor Laudate
Eerste componist
Traditional
Arrangement
Martin Zonnenberg
Taal
Nederlands
Thema's
BlijdschapLofprijzing