Beveel gerust Uw wegen

Liedtekst

Beveel gerust uw wegen,
al wat u 't harte deert,
der trouwe hoed' en zegen
van Hem, die 't al regeert.
Die wolken, lucht en winden
wijst spoor en loop en baan,
zal ook wel wegen vinden
waarlangs uw voet kan gaan.

Laat Hem besturen, waken,
't is wijsheid wat Hij doet!
Zo zal Hij alles maken,
dat ge_u verwondren moet,
als Hij, die alle macht heeft,
met wonderbaar beleid
geheel het werk volbracht heeft,
waarom gij thans nog schreit.

Maar blijft gij met vertrouwen
naar God zien in de nacht;
dan doet Hij u aanschouwen
wat gij het minst verwacht.
Eens zal Hij u bevrijden
ook van de zwaarste last,
houd moedig bij het strijden
aan zijn beloften vast.

Informatie over dit lied

Bundel
Liedboek (2013)
Kerk van uitvoering
Sint Catharijnekerk
Plaats van uitvoering
Brielle
Dirigent
Martin Zonnenberg
Uitvoerenden
Samenzang
Eerste componist
Johannes Gijsbertus Bastiaans
Taal
Nederlands
Thema's
BemoedigingGods leidingHoop
Schrijver
Bernard ter Haar