Blijf mij nabij

Liedtekst

Blijf mij nabij wanneer het duister daalt.
De nacht valt in wanneer geen licht meer straalt.
Andere helpers, Heer, ontvallen mij.
Der hulpelozen hulp, wees mij nabij.

Wees bij mij, nu de dag ten einde spoedt.
Alles verdoft wat glans bevat en gloed.
Alles vervalt in ’t wisselend getij,
Maar gij die eeuwig zijt, blijf mij nabij.

U heb ik nodig, uw genade is
mijn enig licht in nacht en duisternis
Wie anders zal mijn leidsman zijn dan Gij?
In nacht en ontij, Heer, blijf mij nabij.

Ik vrees geen kwaad, want bij mij is de Heer.
Tranen en leed zijn nu niet bitter meer.
Waar is uw prikkel, dood, wat dreigt ge mij?
Ik triomfeer, mij is de Heer nabij.

Houd, Heer, uw kruis hoog voor mijn brekend oog,
licht in het duister, wijs de weg omhoog.
Uw dag breekt aan, de schaduw gaat voorbij.
In dood en leven, Heer, wees gij nabij.

Informatie over dit lied

Bundel
Liedboek (2013)
Kerk van uitvoering
Sint Catharinakerk
Plaats van uitvoering
Doetinchem
Dirigent
Bert Noteboom
Uitvoerenden
Vocaal Ensemble Confianza
Eerste componist
William Henry Monk
Taal
Nederlands
Thema's
BemoedigingGebedTroost
Schrijver
Willem Barnard, Ad den Besten, Willem J. van der Molen