Christus is opgestaan - Daar juicht een toon

Liedtekst

Christus is opgestaan,
Christus is opgestaan,
ja, Christus is opgestaan.
Heilige vrede daalt in ons hart.
Heerlijk verblijden, vreugde na smart.
Christus is opgestaan,
Christus is opgestaan,
ja, Christus is opgestaan.

Daar juicht een toon, daar klinkt een stem,
die galmt door gans Jeruzalem.
Een heerlijk morgenlicht breekt aan,
de Zoon van God is opgestaan.

Nu jaagt de dood geen angst meer aan,
want alles, alles is voldaan.
Die met geloof op Jezus ziet,
die vreest voor dood en helle niet.

Want nu de Heer is opgestaan,
nu vangt het nieuwe leven aan.
Een leven door zijn dood bereid,
een leven tot in eeuwigheid.

Christus is opgestaan,
Christus is opgestaan,
ja, Christus is opgestaan.

Informatie over dit lied

Bundel
Johannes de Heer
Kerk van uitvoering
Sint-Bonaventurakerk
Plaats van uitvoering
Woerden
Uitvoerenden
Jongerenkoor Glory, Kleinkoor Concertino, Samenzang
Eerste componist
Henri Abraham César Malan
Arrangement
Martin Zonnenberg
Taal
Nederlands
Thema's
BlijdschapPasenPassie/Pasen
Schrijver
Andries Govaart / Eduard Gerdes