Christus onze Heer verrees

Liedtekst

Christus, onze Heer, verrees
halleluja
Heilge dag na angst en vrees,
halleluja
Die verhoogd werd aan het kruis,
halleluja
bracht ons in Gods vrijheid thuis,
halleluja

Maar zijn lijden en zijn strijd,
halleluja
heeft verzoening ons bereid,
halleluja
Nu is Hij der heemlen Heer,
halleluja
Eng’len juublen Hem ter eer,
halleluja

Informatie over dit lied

Bundel
Liedboek voor de Kerken
Kerk van uitvoering
Martini Kerk
Plaats van uitvoering
Groningen
Dirigent
Martin Zonnenberg
Uitvoerenden
Samenzang
Arrangement
Martin Zonnenberg
Taal
Nederlands