Daar ruist langs de wolken

Liedtekst

Daar ruist langs de wolken een lief'lijke naam,
die hemel en aarde verenigt tezaam,
Geen naam is er zoeter en beter voor 't hart,
Hij balsemt de wonden en heelt alle smart.
Kent gij, kent gij, die naam nog niet?
Die naam draagt mijn Heiland, mijn lust en mijn lied!

Die naam is naar waarheid mijn Jezus ook waard,
want Hij kwam om zalig te maken op aard;
zo lief had Hij zondaars, dat Hij voor hen stierf,
genade bij God door zijn zoenbloed verwierf.
Kent gij, kent gij, die Jezus niet,
die om ons te redden, de hemel verliet?

Eens buigt zich ook alles voor Jezus in 't stof
en d' engelen zingen voortdurend zijn lof.
O mochten w' om Jezus verheerlijkt eens staan,
dan hieven wij juichend de jubeltoon aan:
Jezus, Jezus, uw naam zij d' eer,
want Gij zijt der mensen en engelen Heer!

Informatie over dit lied

Bundel
Johannes de Heer
Kerk van uitvoering
Eusebiuskerk
Plaats van uitvoering
Sneek
Dirigent
Martin Zonnenberg
Uitvoerenden
Samenzang
Eerste componist
Traditional
Arrangement
Marco den Toom
Taal
Nederlands