Daar ruist langs de wolken

Liedtekst

Daar ruist langs de wolken een lieflijke Naam
Die hemel en aarde verenigt te zaam
Geen naam is er zoeter en beter voor ’t hart
Hij balsemt de wonden en heelt alle smart

Kent gij, kent gij
die Naam nog niet?
Die Naam draagt mijn Heiland
mijn lust en mijn lied

Die Naam is naar waarheid mijn Jezus ook waard
Want Hij kwam om zalig te maken op aard'
Zo liefhad Hij zondaars, dat Hij voor hen stierf
Genade bij God door Zijn zoenbloed verwierf

Kent gij, kent gij
die Jezus niet
Die om ons te redden
de hemel verliet

Eens buigt zich ook alles voor Jezus in ’t stof
En d' engelen zingen voortdurend Zijn lof
O, mochten w' om Jezus verheerlijkt eens staan
Dan hieven wij juichend de jubeltoon aan

Jezus, Jezus
Uw Naam zij d'eer,
Want Gij zijt der mensen
en engelen Heer

Informatie over dit lied

Bundel
Johannes de Heer
Kerk van uitvoering
Loolaankerk
Plaats van uitvoering
Apeldoorn
Dirigent
Daniël Rouwkema
Uitvoerenden
Samenzang
Eerste componist
Henry Bishop
Arrangement
Denise Brand
Taal
Nederlands
Schrijver
Eduard Gerdes