Dank-Medley

Liedtekst

a.
U zij de lof, de dank en eer
U vader, Zoon en Geest
die is en was en komen zal,
ja altijd is geweest.

U was er al in het begin
U bent er aan het eind,
de Alpha en de Omega
mijn God in eeuwigheid
U was er al in het begin
U bent er aan het eind
de Alpha en de Omega
mijn God in eeuwigheid

b.
Dankt, dankt nu allen God
met hart en mond en handen.
die grote dingen doet hier
en in alle landen,
die ons van kindsbeen aan,
ja, van de moederschoot,
Zijn Vaderlijke hand
en trouwe liefde bood.

Lof, eer en prijs zij God
die troont in ’t licht daarboven.
Hem, Vader, Zoon en Geest
moet heel de schepping loven.
Van Hem, de ene Heer,
gaf het verleden blijk,
het heden zingt zijn eer,
de toekomst is zijn rijk.

c.
Loof de Heer, o mijn ziel, o mijn ziel
prijs nu Zijn heilige naam.
Met meer passie dan ooit, o mijn ziel
verheerlijk Zijn heilige naam.

Loof de Heer, o mijn ziel, o mijn ziel
prijs nu Zijn heilige naam.
Met meer passie dan ooit, o mijn ziel
verheerlijk Zijn heilige naam

d.
Halleluja, eeuwig dank en ere,
lof, aanbidding, wijsheid, kracht
word’ op aard’ en in de hemel, Here,
voor uw liefde toegebracht
Vader, sla ons steeds in liefde gade;
Zoon des Vaders, schenk ons uw genade;
uw gemeenschap, Geest van God,
amen, zij ons eeuwig lot

e.
Loof de Heer, o mijn ziel, o mijn ziel
prijs nu Zijn heilige naam.
Met meer passie dan ooit, o mijn ziel
verheerlijk Zijn heilige naam.

Loof de Heer, o mijn ziel, o mijn ziel
prijs nu Zijn heilige naam.
Met meer passie dan ooit, o mijn ziel
verheerlijk Zijn heilige naam

f.
Breng dank aan de Eeuwige
breng dank aan de Heilige,
breng dank aan onze Vader
die ons Jezus zond.

Breng dank aan de Eeuwige,
breng dank aan de Heilige,
breng dank aan onze Vader
die ons Jezus zond.

Want nu zegt de zwakke: ik ben sterk,
zegt de arme: ik ben rijk,
om wat de Here heeft gedaan voor ons.

Want nu zegt de zwakke: ik ben sterk,
zegt de arme: ik ben rijk,
om wat de Here heeft gedaan voor ons.
Breng dank.

g.
Loof de Heer, o mijn ziel, o mijn ziel
prijs nu Zijn heilige naam.
Met meer passie dan ooit, o mijn ziel
verheerlijk Zijn heilige naam.

Loof de Heer, o mijn ziel, o mijn ziel
prijs nu Zijn heilige naam.
Met meer passie dan ooit, o mijn ziel
verheerlijk Zijn heilige naam

Verheerlijk Zijn heilige naam
verheerlijk Zijn heilige naam

Informatie over dit lied

Bundel
Liedboek voor de Kerken
Kerk van uitvoering
Jaarbeurs
Plaats van uitvoering
Utrecht
Uitvoerenden
Samenzang
Eerste componist
Henry Smith
Arrangement
Marcel Zimmer
Taal
Nederlands
Schrijver
Abraham Rutgers