De 12-jarige Jezus - Zoek eerst het Koninkrijk van God

Liedtekst

Wanneer Jezus twaalf jaar is,
Kind nog maar bijzonder wijs,
maakt Hij met familieleden
een bekende pelgrimsreis;
naar de stad Jeruzalem
waar de pelgrims binnen stromen.
Wat gaat er dan om in Hem
als zij bij de tempel komen?

Jezus stelt daar vele vragen
aan de leraars van de wet
en zij zien, met groot verbazen,
hoe dit Kind uit Nazareth
naar hen luistert, antwoord geeft,
hoe Hij kennis wil vergaren,
in de schriften inzicht heeft,
Gods geboden wil bewaren.

Als zijn ouders naar Hem zoeken,
angst vermengt zich met verdriet,
vinden zij Hem in de tempel,
maar begrijpen doen zij ’t niet.
“Kind wat heb j’ ons aangedaan?”
zo spreekt vragend hun gemoed.
Antwoordt Hij: “Weet u dan niet,
’t is de Vader die mij roept.”

"’t is de Vader die mij roept."

Zoekt eerst het koninkrijk van God,
en Zijn gerechtigheid.
en dit alles ontvangt U bovendien.
Hallelu, halleluja.
Halleluja (3 x) Hallelu, halleluja.

Gij kunt niet leven van brood alleen
maar van ieder woord
dat door de Heer’ gesproken wordt.
Hallelu, halleluja.
Halleluja (3 x) Hallelu, halleluja.

Bidt en u zal gegeven zijn,
Zoekt en gij zult het zien.
Klopt en de deur zal voor u open gaan.
Hallelu, halleluja.
Halleluja (3 x) Hallelu, halleluja.

Informatie over dit lied

Kerk van uitvoering
De Fontein
Plaats van uitvoering
Nijkerk
Uitvoerenden
Cantare, Kinderkoor De Bromvlieg, Samenzang
Eerste componist
Johan Bredewout
Arrangement
Klaas Jan Mulder
Taal
Nederlands
Thema's
BelijdenisGeloofKinderlied
Schrijver
Henriëtte Maaijen / Hans Lieberton