De dag door uwe gunst ontvangen

Liedtekst

De dag, door uwe gunst ontvangen,
is weer voorbij, de nacht genaakt;
en dankbaar klinken onze zangen
tot U, die 't licht en 't duister maakt.

Die dan, als onze beden zwijgen,
als hier het daglicht onderduikt,
weer nieuwe zangen op doet stijgen,
ginds waar de nieuwe dag ontluikt.

Zodat de dank, U toegezonden,
op aard nooit onderbroken wordt,
maar steeds opnieuw door mensenmonden
gezongen en gesproken wordt.

Voorwaar, de aarde zal getuigen
van U, die thans en eeuwig zijt,
tot al uw schepselen zich buigen
voor uwe liefd' en majesteit.

Informatie over dit lied

Bundel
Gezangen voor Liturgie
Kerk van uitvoering
Martinikerk
Plaats van uitvoering
Sneek
Dirigent
Martin Zonnenberg
Uitvoerenden
Samenzang
Eerste componist
Clement Scholefield
Arrangement
Marco den Toom
Taal
Nederlands
Schrijver
Jacqueline E. van der Waals