NPO Logo EO Logo Icon--youtube Icon--facebook Icon--twitter Icon--instagram Icon--snapchat Icon--pinterest Icon--whatsapp Icon--mail play video image audio close menu search next

De dag door Uwe gunst ontvangen

Liedtekst

De dag, door Uwe gunst ontvangen,
is weer voorbij, de nacht genaakt
en dankbaar klinken onze zangen,
tot U, die 't licht en 't duister maakt.

Die dan, als onze beden zwijgen,
als hier het daglicht onderduikt,
weer nieuwe zangen op doet stijgen,
ginds waar de nieuwe dag ontluikt.

Zodat de dank, U toegezonden,
op aard nooit onderbroken wordt,
maar steeds opnieuw door mensenmonden,
gezongen en gesproken wordt.

Voorwaar, de aarde zal getuigen,
van U, die thans en eeuwig zijt,
tot al Uw schepselen zich buigen,
voor Uwe liefd' en majesteit.

Informatie over dit lied

Bundel
Liedboek voor de Kerken
Kerk van uitvoering
Martinikerk
Plaats van uitvoering
Bolsward
Dirigent
Geke Bruining
Uitvoerenden
Christelijk mannenkoor Lelystad
Eerste componist
Clement Scholefield
Arrangement
Martin Zonnenberg
Taal
Nederlands
Thema's
DankzeggingLiedboek
Schrijver
Jacqueline van der Waals