De dag door Uwe gunst ontvangen

Liedtekst

De dag, door uwe gunst ontvangen
is weer voorbij, de nacht genaakt
en dankbaar klinken onze zangen
tot U, die 't licht en 't duister maakt

Die dan, als onze beden zwijgen
als hier het daglicht onderduikt
weer nieuwe zangen op doet stijgen
ginds waar de nieuwe dag ontluikt

Zodat de dank U toegezonden
op aard’ nooit onderbroken wordt
maar steeds opnieuw door mensenmonden
gezongen en gesproken wordt

Voorwaar, de aarde zal getuigen
van U, die thans en eeuwig zijt
tot al uw schepselen zich buigen
voor uwe liefd' en majesteit

Informatie over dit lied

Bundel
Liedboek voor de Kerken (2013)
Kerk van uitvoering
Lebuïnuskerk
Plaats van uitvoering
Deventer
Dirigent
Patrick van der Linden
Uitvoerenden
Ars Musica
Eerste componist
John Ellerton
Thema's
Aanbidding