De dag van onze Vorst brak aan

Liedtekst

De dag van onze Vorst brak aan.
Zie, Gods gezalfde Koning
gaat tot zijn hemelwoning
Hoe zal Hij in zijn schoonheid staan,
omstraald van morgenlicht
voor 's Vaders aangezicht.

Hij heeft, van dood en graf ontdaan,
het leven weergenomen.
Nu is zijn uur gekomen;
Gods paradijs zal opengaan
en heel de hemel wijd
weerkaatst zijn heerlijkheid.

O, Heer, die onze Koning zijt,
laat niets uw rijk verhind’ren,
en open voor uw kind’ren
de poorten van uw woning wijd.
Laat, met uw feestkleed aan
ons tot uw bruiloft gaan.

Informatie over dit lied

Bundel
Liedboek voor de Kerken
Kerk van uitvoering
Sint-Bonaventurakerk
Plaats van uitvoering
Woerden
Uitvoerenden
Samenzang
Eerste componist
Loys Bourgeois
Arrangement
Martin Zonnenberg
Thema's
Toekomst
Schrijver
Pieter Dinus Kuiper