De Heer is God en niemand meer

Liedtekst

De Heer is God en niemand meer:
verheerlijkt Hem, gij vromen!
Wie is als aller scheps’len Heer
zo heerlijk, zo volkomen?
De Heer is groot, zijn naam is groot,
de luister zijner deugden groot,
oneindig groot zijn wezen.

Zijn troon omringt een glansrijk licht,
te schitt’rend voor onz’ ogen.
Zelfs eng’len dekken ‘t aangezicht,
aanbidden neergebogen.
Der heem’len boog omvat Hem niet,
Hij is onzichtbaar, ‘t schepsel ziet
Hem enkel in zijn werken.

Informatie over dit lied

Bundel
Johannes de Heer
Kerk van uitvoering
Nieuwe Kerk
Plaats van uitvoering
Groningen
Uitvoerenden
Samenzang
Eerste componist
Peter Sohren
Arrangement
Daniël Rouwkema
Taal
Nederlands
Thema's
AanbiddingBelijdenisGeloof
Schrijver
Peter Sohren