De Heer is God en niemand meer

Liedtekst

De Heer is God en niemand meer:
verheerlijkt Hem, gij vromen
Wie is als aller scheps'len Heer
zo heerlijk, zo volkomen
De Heer is groot, zijn naam is groot,
de luister zijner deugden groot,
oneindig groot zijn wezen.

Gij zijt rechtvaardig, heilig, goed,
bij reinen wilt Gij wonen.
Hem, die uw wil met vreugde doet
zult G' ook met vreugde kronen.
Gij hebt d' onsterf'lijkheid alleen,
hoogst zalig zijt G' in eeuwigheen,
o rijke bron van vreugde.     

Informatie over dit lied

Bundel
Johannes de Heer
Kerk van uitvoering
Grote Kerk
Plaats van uitvoering
Edam
Uitvoerenden
Samenzang
Eerste componist
Peter Sohren
Arrangement
Martin Zonnenberg
Taal
Nederlands