De hemelen juichen

Liedtekst

De hemelen juichen,
de aarde jubelt,
de ganse schepping prijst
Gods macht en majesteit.

De hemelen juichen,
de aarde jubelt,
de ganse schepping prijst
Gods macht en majesteit.

Maar 's Heeren wet verspreidt nochtans
voor Gods volk op aarde
een volmaakter glans
Looft Hem, looft Hem,
looft Zijn grote Naam.

Maar 's Heeren wet verspreidt nochtans
voor Gods volk op aarde
een volmaakter glans
Looft Hem, looft Hem,
looft Zijn grote Naam.

De grootheid des Heeren
wordt overal geprezen,
ja, zelfs het firmament
vertelt Zijn heerlijkheid.

Maar 's Heeren wet verspreidt nochtans
voor Gods volk op aarde
een volmaakter glans
Looft Hem, looft Hem,
looft Zijn grote Naam.

De grootheid des Heeren
wordt overal geprezen,
ja, zelfs het firmament
vertelt Zijn heerlijkheid,
vertelt Zijn heerlijkheid,
vertelt Zijn heerlijkheid.

Informatie over dit lied

Kerk van uitvoering
De Fontein
Plaats van uitvoering
Nijkerk
Dirigent
André van Vliet
Uitvoerenden
Cantare
Eerste componist
Joseph Haydn
Arrangement
Harm Hoeve
Taal
Nederlands
Thema's
BlijdschapLofprijzingSchepping
Schrijver
Wim van Galen