De Here, de heerser der aarde

Liedtekst

De Here, de heerser der aarde,
zegt: Israël, Israël,
eens zal u de wereld aanvaarden
en weten, waarom Ik u spaarde.
Dan komt, zonder stokken of zwaarden,
men tot u: Het ga u wel!

Eens zullen de mensen het weten
en roepen van stad tot stad:
De God op de Sion gezeten
is de Enige! Laat ons vergeten
de haat onzer twisten en veten
en gaan wij naar Hem op pad!

Eens zullen de volken u eren,
o volk dat Ik heb gesticht;
eens zullen die 't aardrijk regeren
tot Mij en elkaar zich bekeren,
dan wordt in mijn stad, spreekt de Here,
't verzoeningsmaal aangericht.

Informatie over dit lied

Bundel
Liedboek (2013)
Kerk van uitvoering
Grote Kerk of Sint Joriskerk
Plaats van uitvoering
Westzaan
Dirigent
Marcel Koning
Uitvoerenden
Vocals 'Circle of friends'
Eerste componist
Willem Vogel
Thema's
AanbiddingLofprijzing
Schrijver
Ad den Besten