De kerk van alle tijden

Liedtekst

De kerk van alle tijden, kent slechts één vaste grond
‘t is Christus die door lijden zijn volk aan Zich verbond
Om haar als bruid te werven, kwam Hij ten hemel af
‘t Was Hij die door zijn sterven aan haar het leven gaf

Uit ieder volk verkoren, toch in haar Heiland één
Is zij door Hem herboren, blijft dit haar kracht alleen
één Geest, één vast vertrouwen, één doop, één heil’ge dis
één Heer, op wie te bouwen haar troost en rijkdom is

Wij gaan de wereld in
Met hoop die overwint
Geen naam of macht, heeft zoveel kracht
Als die van onze Heer

Wij gaan de wereld in
Met hoop die overwint
Geen naam of macht, heeft zoveel kracht
Als die van onze Heer

God houdt zijn kerk in leven, hoe ook bespot, verdrukt
door dwalingen omgeven, verscheurd, uiteengerukt
Al roepen van de torens, de wachters nog: Hoe lang?
Straks gaat de dag beginnen wordt klagen een gezang

Informatie over dit lied

Kerk van uitvoering
Noorderkerk
Plaats van uitvoering
Amsterdam
Dirigent
Pearl Jozefzoon
Uitvoerenden
Lev
Eerste componist
Samuel Sebastian Wesley
Arrangement
Lev
Thema's
GeloofGemeenschap