De ware kerk des Heren

Liedtekst

De ware kerk des Heren,
in Hem alleen gegrond,
geschapen Hem ter ere,
de bruid van zijn verbond,
dankt aan zijn dood het leven.
Hij is haar Bruidegom.
Want God, zo staat geschreven,
zag naar zijn dienstmaagd om.
Door God bijeen vergaderd,
één volk dat Hem behoort,
als kind’ren van één Vader;
één doop, één Geest, één woord.
Zo offert allerwege
de kerk U lof en prijs.
Eén naam is aller zegen,
één brood is aller spijs.

Met God zijn wij verbonden,
met Vader, Zoon en Geest,
met al wie overwonnen,
al wie zijn trouw geweest.
Bewijs ons uw genade,
dan zingen wij bevrijd
de glorie van uw daden,
in tijd en eeuwigheid.

Informatie over dit lied

Bundel
Liedboek voor de Kerken
Kerk van uitvoering
Martinikerk
Plaats van uitvoering
Sneek
Dirigent
Trevor Mooijman
Uitvoerenden
Martini Jongenskoor
Eerste componist
Samuel Sebastian Wesley
Arrangement
Marco den Toom
Taal
Nederlands