De ware kerk des Heren

Liedtekst

De ware kerk des Heren,
in Hem alleen gegrond,
geschapen Hem ter ere,
de bruid van zijn verbond,
dankt aan zijn dood het leven.
Hij is haar Bruidegom.
Want God, zo staat geschreven,
zag naar zijn dienstmaagd om.

In 't woeden aller tijden
is nooit het lied verstomd,
Gods hoede zal ons leiden,
de volle vrede komt!
Geloven wordt aanschouwen,
als uit de hemel daalt
de bruid, de hoge vrouwe,
de kerk die zegepraalt.

Met God zijn wij verbonden,
met Vader, Zoon en Geest,
met alwie overwonnen,
alwie zijn trouw geweest.
Bewijs ons uw genade,
dan zingen wij bevrijd
de glorie van uw daden,
in tijd en eeuwigheid.

Informatie over dit lied

Bundel
Liedboek voor de Kerken
Kerk van uitvoering
Augustijnenkerk
Plaats van uitvoering
Dordrecht
Uitvoerenden
Samenzang
Eerste componist
Samuel Sebastian Wesley
Arrangement
Martin Zonnenberg
Taal
Nederlands
Schrijver
Willem Barnard