NPO Logo EO Logo Icon--youtube Icon--facebook Icon--twitter Icon--instagram Icon--snapchat Icon--pinterest Icon--whatsapp Icon--mail play video image audio close menu search next

De zeven geesten voor de troon

Liedtekst

De zeven geesten voor de troon
Zij, met de Vader en de Zoon
Aanbidding, lof en ere
Het Zevengeestental is Eén
Oneindig in verscheidenheên
Maar steeds één Geest, één Heere
Bij donderslag- en stemgeluid
Schiet Hij in zevenstralen uit
Op ‘d allerhande schare
Van Hem is ’t vloeib’r’ olijvengoud
Dat d’eeuw’ge lichtglans onderhoudt
Der zeven kandelaren

O Geest geleid ons tot de Zoon
Breng ons, o Heer’ voor s’ Vaders troon
Schenk ons de Geest, o Vader
God is een Geest, Die niemand zag
geen schepsel immer naad’ren mag
Lof zij d’ onzichtb’re vader
Laat ons, ontheven uit dit stof
uitzingen in Uw hemelhof
met al uw dienaars samen
De zeven geesten voor de troon
zij, met de Vader en de Zoon
lof en aanbidding. Amen

Informatie over dit lied

Kerk van uitvoering
Sint-Janskathedraal
Plaats van uitvoering
Den Bosch
Dirigent
André van Vliet
Uitvoerenden
Samenzang
Arrangement
Martin Zonnenberg
Taal
Nederlands
Schrijver
Isaäc da Costa